Merkwissel en prefentiebeleid

U vindt het ook vast irritant, het wisselen van label (merk) van uw geneesmiddel. De ene keer krijgt u een geel doosje en de andere keer een blauw doosje. Waarom doet de apotheek dit toch?

Lees hieronder wat dit inhoudt en wat wij voor u kunnen betekenen.

Medicijntekorten

De afgelopen jaren zijn er steeds vaker medicijntekorten. Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland is in 2022 gestegen naar een recordhoogte. KNMP Farmanco komt tot een aantal van 1514 in het afgelopen jaar, tegenover 1007 in 2021. Een stijging van maar liefst 50%! Hoe komt dat?

Soms is een medicijn niet te krijgen in de apotheek. Dit kan kort of lang duren. Soms gaat uw medicijnen helemaal uit de handel. In deze gevallen kan uw apotheker het medicijn dan ook niet voor u bestellen. De mogelijke oorzaken hiervan zijn:

De fabrikant wil het medicijn niet meer maken omdat de fabrikant hieraan te weinig verdient. De prijzen voor medicijnen in Nederland zijn de afgelopen jaren flink gedaald, mede door het beleid van de zorgverzekeraars. Hierdoor zijn de prijzen vergeleken met andere landen momenteel laag. Fabrikanten verkopen daarom een zeldzaam medicijn eerder aan landen die er meer voor willen betalen.

De fabrikant kan niet genoeg medicijnen maken voor de apotheken. Grondstoffen en medicijnen worden door een steeds kleinere groep fabrieken gemaakt in lagelonenlanden zoals China en India. Dat maakt het proces om medicijnen te maken kwetsbaar en niet flexibel. Eén productiefoutje in één fabriek kan bijvoorbeeld zorgen voor een wereldwijd tekort.

Het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars. Dit beleid heeft direct en indirect invloed op de verkrijgbaarheid van medicijnen. Zorgverzekeraars kiezen een bepaald merk van een medicijn. De apotheek moet dit merk dan verplicht afleveren aan deze verzekerden. Soms wijst de zorgverzekeraar van een medicijn een merk aan, waarvan de fabrikant niet op tijd voldoende kan maken. Er ontstaat dan een tekort van dit merk. Omdat u toch uw medicijn nodig heeft, zal de apotheek u dan een ander merk leveren.

U kunt meestal zonder problemen wisselen naar een ander merk medicijn. Onze apothekers controleren altijd eerst of een ander merk medicijn veilig is voor u. En begeleidt u hierbij. Dus wees gerust, een ander merk medicijn werkt net zo goed. Meer weten hierover? Klik dan op kde onderstaande button

Wat is nu preferentie?

Elke zorgverzekeraar kan zijn voorkeursmedicijn kiezen binnen een groep medicijnen met dezelfde werkzame stof. De zorgverzekeraar kiest vaak voor het goedkoopste medicijn en vergoedt alleen dat specifieke geneesmiddel. Je medicijnen kunnen dan een andere vorm, kleur en hulpstoffen hebben. Meer weten over het preferentiebeleid? Bezoek de pagina van de patiëntenfederatie of kijk op de website van uw zorgverzekeraar.

Als een verzekeraar een bepaald label aanwijst, moeten wij als leverende apotheek dat in beginsel volgen. Probleem is alleen dat dit middel niet altijd te verkrijgen is. Dat is momenteel een groot probleem in Nederland.

Hoe kunt u nu zelf zien of uw middel in de achterliggende periode beschikbaar is?

Deze data worden wekelijks geactualiseerd en gepubliceerd door Stichting Farmaceutische kengetallen (SFK). Via onderstaande button kunt u zien of uw geneesmiddel preferent aangewezen is en bij welke verzekeraar. Ook kunt u zien of het middel afgelopen week beschikbaar was in Nederland.

Wat u op de monitor kunt zien is dat het aantal niet beschikbare geneesmiddelen, de zogenoemde te korten, fors is toegenomen. U heeft u ongetwijfeld al berichten over gezien in de media. Dit geneesmiddel tekort komt met name doordat de prijzen van geneesmiddelen in Nederland een van de laagste van Europa zijn en door het selectieve preventiebeleid daaraan toe te voegen, maakt dat van sommige preferent aangewezen labels 3 miljoen Nederlands afhankelijk zijn. Dit jaar zien we bij de preferent aangewezen middelen al meer dan 950 wijzigingen. Dit betekent dat wij al deze middelen dus moeten omzetten van label A naar label B. Door deze wijziging is de kans groot dat u een ander label van uw geneesmiddel moet gaan gebruiken.

Is dit middel het gehele jaar preferent?

In de loop van het jaar kan het wijzigen. Dit zou dus kunnen betekenen dat u in 1 jaar meerdere labels van het geneesmiddel verstrekt krijgt. Bijvoorbeeld zorgverzekeraar CZ heeft een nieuwe ronde komende maanden aangekondigd. Hierin kunnen andere middelen als preferent aangewezen worden. Als een middel niet leverbaar is, zullen wij als Thuisapotheek moeten uitwijken naar een ander label / merk van het geneesmiddel. Als blijkt dat het middel vervolgens na verloop van tijd weer leverbaar is, moeten wij van de zorgverzekeraar dit voorkeursbeleid volgen en moet u dus weer overstappen naar dit voorkeurslabel. Er zijn twee zorgverzekeraars die geen preferentiebeleid voeren. Te weten, ONVZ en DSW. Daar is de apotheek dus vrij in keuze welk label / merk uitgeleverd wordt aan de patiënt.

Kunnen wij als apotheek hierop sturen?

Nee! U als verzekerde heeft alleen recht op vergoeding van de geneesmiddelenkosten en apotheekkosten wanneer u het door de verzekeraar aangewezen middelen gebruikt. Als u per se een ander geneesmiddel wil gebruiken en hiervoor bestaat geen medisch noodzakelijk reden, kunt u dit middel wel krijgen, maar zult u de geneesmiddelen en apotheekkosten zelf moeten betalen.

Als de apotheek zich niet aan deze spelregels van de verzekeraar houdt, heeft dit tot gevolg dat de apotheek uw geneesmiddelen niet vergoed. Daarnaast loopt de apotheek het risico van het oplopen van financiële boetes, afhankelijk van de verzekeraar.

Heeft u vragen over het preferentiebeleid en levert dit voor u problemen op? Dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw verzekeraar.