een 4.2 van 5 sterren
De service en dienstverlening van Thuisapotheek scoort vier sterren in het Patiënttevredenheidsonderzoek 2022!

Welkom bij Thuisapotheek.nl

U heeft zich net ingeschreven als cliënt van onze apotheek. Hieronder wordt onze werkwijze uitgelegd.

Openingstijden en dienst

Thuisapotheek.nl is geopend van: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. 
Na sluitingstijd, in het weekend en op feestdagen kunt u in spoedgevallen terecht bij de dienstapotheek bij u in de buurt.

Inschrijven bij Thuisapotheek.nl

Als u voor het eerst medicijnen bestelt bij Thuisapotheek.nl, hebben wij een aantal gegevens van u nodig: uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. U kunt dit aan ons doorgeven via het inschrijfformulier op onze website. Als u meerdere gezinsleden wilt inschrijven, moet u voor iedereen een eigen formulier invullen.

Als uw gegevens in de toekomst wijzigingen (bijvoorbeeld bij nieuw telefoonnummer, e-mailadres of verhuizing), horen we dat graag van u. Als u allergisch bent voor bepaalde geneesmiddelen of stoffen kunt u dit ook aan ons doorgeven. Als u reeds medicijnen gebruikt, kunt u een actueel medicatieoverzicht van uw vorige apotheek naar ons opsturen of ons toestemming geven uw medicatiedossier bij uw vorige apotheek op te vragen. Indien u het LSP (www.volgjezorg.nl) bij de lokale apotheek heeft openstaan, dan kunnen wij uw dossier beveiligd digitaal opvragen.

Medicijnen aanvragen en ophalen

Medicatie vragen wij voor u aan d.m.v. een herhaalprofiel. Mocht u nieuwe medicatie nodig hebben, dan kunt u het recept door uw arts via de beveiligde mail of per post naar ons toesturen. Indien u medicatie met spoed nodig heeft, en wij deze op voorraad hebben, worden deze de volgende dag geleverd. Dringende spoedrecepten adviseren wij te halen bij de lokale apotheek.

Door uw recept in te leveren bij de apotheek sluit u een behandelovereenkomst met de apotheker af. Dit houdt in dat de apotheek u informeert over alle zaken die van belang kunnen zijn bij het gebruik van uw medicijn. Dit gebeurt zowel mondeling als schriftelijk, bijvoorbeeld via de bijsluiter.

Medicatierol

Een medicatierol helpt bij de juiste inname van uw geneesmiddelen. De rol is eenvoudig en snel in gebruik en bestaat uit een strip van plastic zakjes. In elk zakje bevinden zich de medicijnen, die op een bepaald tijdstip ingenomen dienen te worden. 

Als u moeite heeft met het juist innemen van uw medicatie, dan kunt u dit bij ons of bij uw arts aangeven. Onder bepaalde voorwaarden wordt dit vergoedt door uw zorgverzekeraar. 

Controle van uw medicijnen

De apotheker valt onder WGBO medebehandelaar. Om deze reden controleert de apotheek of uw medicijnen samen gebruikt kunnen worden. Daarnaast controleert de apotheek o.a. of de geneesmiddelen gebruikt kunnen worden bij uw ziektebeeld(en). Dit heet medicatiebewaking. Bij twijfel overleggen wij met uw huisarts of specialist.

Om deze controle adequaat te kunnen uitvoeren leggen wij uw persoonsgegevens en medicijngebruik in de computer vast. Uiteraard gebeurt dit op zodanige wijze dat uw gegevens veilig zijn in de apotheek. Indien u niet wilt dat uw gegevens vastgelegd worden in een patiëntendossier moet u dit schriftelijk kenbaar maken aan de apotheek.

Verder is het belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van alle wijzigingen in medicatie die u met uw arts bespreekt (bijvoorbeeld stoppen van medicatie). Ook als u medicatie bij een andere apotheek haalt, horen wij dat graag, bij voorkeur via een wijzing/stoprecept Alleen op die manier kunnen wij een volledig dossier bijhouden en alle controles goed uitvoeren.

Privacy

Net als artsen hebben ook apothekers en apothekersassistenten een beroepsgeheim. Andere medewerkers en stagiaires ondertekenen een geheimhoudingsverklaring. De apotheek heeft met de andere zorgverleners in de omgeving een protocol opgesteld voor het correct overdragen van medicatiegegevens.

De gegevens in ons computersysteem zijn alleen beschikbaar voor medewerkers van de apotheek. Via het inschrijfformulier geeft u ons toestemming om uw gegevens met andere zorgverleners te delen. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.

 

Verwerking persoonsgegevens

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. U vindt de actuele privacyverklaring op onze website (www.Thuisapotheek.nl). Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Ook kan het noodzakelijk zijn dat voor de door u gevraagde diensten gegevens worden gedeeld met derden, zoals een leverancier. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt.

Elektronisch medische gegevens delen

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt).

Voor een heldere uitleg over het LSP kunt u hieronder het filmpje bekijken van VZVZ.

https://youtu.be/Ro78n39lp-c
Toestemming geven
Gegevens opvragen
Regionaal

Wilt u dat zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen delen? Dan kunt u hiervoor mondeling toestemming geven als uw huisarts of apotheker daarom vraagt. Daarnaast kunt u het formulier uitprinten, invullen en inleveren bij uw zorgverlener. Ook kunt u uw toestemming online regelen op www.volgjezorg.nl. Het kan zijn dat meerdere zorgaanbieders gegevens over u hebben die ze willen delen. Geeft u dan bij elke zorgaanbieder uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Voorlichtingsfolder? Klik hier

Medicijnen toevoegen of wijzigen

Wanneer er dingen veranderen in uw medicijngebruik is dat belangrijk voor ons om te weten. Wellicht wordt uw dosering veranderd of wordt er een nieuw medicijn voorgeschreven, of u kunt stoppen met een medicijn.

Indien u wijzigingen hebt in uw medicijngebruik, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven? U kunt daarvoor terecht bij een van onze apothekersassistenten bij de klantenservice. U kunt ze bereiken op 085 – 732 5740 of per e-mail via klanten@thuisapotheek.nl.

Opvragen medicatieoverzicht of medicijnpaspoort

Als u op vakantie gaat of wordt opgenomen in het ziekenhuis kunnen wij voor u een medicatieoverzicht of medicijnpaspoort mailen of opsturen. Dit omvat een overzicht van de geneesmiddelen die u gebruikt of recent heeft gebruikt.

Bezorging

Medicatie wordt standaard bezorgd door PostNL dmv een brievenbuspakket of gewoon pakket met track en trace code.

Vernietiging medicatie

Indien uw medicatie wordt gestopt, dan kunt u dit veilig kosteloos laten vernietigen bij de GAD chemisch afval. Medicatie kunt u niet bij uw huisvuil weggooien.

Opmerkingen, vragen of klachten

Als u een vraag, opmerking of klacht heeft dan horen wij dat graag. Wij zullen ons best doen om u zo goed mogelijk te helpen. Wanneer u een klacht heeft zullen wij deze afhandelen volgens de vastgestelde klachtenregeling. De apotheek is tevens aangesloten bij onze beroepsorganisatie KNMP klachtenregeling. Mocht u er niet met ons uitkomen, dan kunt u uw klacht bij deze onafhankelijke organisatie indienen.

Elektronisch medische gegevens delen

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt).

Voor een heldere uitleg over het LSP kunt u hieronder het filmpje bekijken van VZVZ.

https://youtu.be/Ro78n39lp-c
Toestemming geven
Gegevens opvragen
Regionaal

Wilt u dat zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen delen? Dan kunt u hiervoor mondeling toestemming geven als uw huisarts of apotheker daarom vraagt. Daarnaast kunt u het formulier uitprinten, invullen en inleveren bij uw zorgverlener. Ook kunt u uw toestemming online regelen op www.volgjezorg.nl. Het kan zijn dat meerdere zorgaanbieders gegevens over u hebben die ze willen delen. Geeft u dan bij elke zorgaanbieder uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Voorlichtingsfolder? Klik hier

Contracten met alle zorgverzekeraars

Uw rekening wordt direct naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Geen gedoe met online betalen en achteraf de rekening bij uw zorgverzeraar indienen.

Hebt u een recept van uw arts meegekregen?

Stuur dit naar onderstaand adres:

Thuisapotheek.nl
Antwoordnummer 248
1800 VB Alkmaar

Top